ญี่ปุ่นเปิดให้คนไทยกลุ่มธุรกิจ-กลุ่มทำงานหรือพำนักระยะยาว เข้าประเทศได้แล้ว

 

นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว เปิดเผยว่า กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศอนุญาตให้คนไทยบางกลุ่มเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้ โดยกลุ่มแรก ได้แก่ ผู้ที่เดินทางระยะสั้นเพื่อธุรกิจ (short-term stay for business) และผู้ที่ทำงานหรือพำนักในญี่ปุ่นระยะยาว (Residence Track) ให้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค.63 เป็นต้นไป

ขณะที่รัฐบาลไทยและญี่ปุ่นกำลังเจรจารายละเอียดสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางระยะสั้น (Business Track) และจะประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป

KUcasino : f15566.com

 

ทั้งนี้ ในกรณีของ Residence Track จะต้องมีสถานะใดสถานะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

ผู้จัดการธุรกิจ (Business manager)
การโยกย้ายพนักงานภายในบริษัทเดียวกัน (Intra-company transfer)
วิศวกร (Engineer) / ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์ (Specialist in humanities) / ผู้ให้บริการระหว่างประเทศ (International services)
พยาบาล (Nursing care)
ผู้มีทักษะอาชีพขั้นสูง (Highly skilled professional)
ผู้ฝึกงานเชิงเทคนิค (Technical Intern Training)
ผู้ทำงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Worker)
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ระบุไว้ (สตาร์ทอัพ) (Designated activities (Start-up))
ประกาศดังกล่าวได้กำหนดการจัดเตรียมเอกสารสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าไปยังประเทศญี่ปุ่น ได้แก่

 

 

ผู้ที่ยังไม่เคยเดินทางเข้าญี่ปุ่นและยังไม่มีใบ Re-Entry Permission จะต้องขอรับวีซ่า ส่วนผู้ที่เคยเดินทางเข้าญี่ปุ่นแล้ว จะต้องขอรับเอกสาร “Letter of Confirmation of Submitting Required Documentation for Re-entry into Japan” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “Re-entry Confirmation Letter” ซึ่งออกโดยสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ของญี่ปุ่นในประเทศไทย

ผู้ที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นจะต้องแสดงใบรับรองผลการตรวจเชื้อโควิด-19 “Certificate of Testing for COVID-19” ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

สำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศไทย ซึ่งมีสถานะถิ่นพำนัก (residence) และไม่เข้าข่ายกลุ่มชาวต่างชาติที่มีสถานะเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวร (Permanent Resident) คู่สมรสหรือบุตรของชาวญี่ปุ่น คู่สมรสหรือบุตรของชาวต่างชาติที่มีสถานะเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวร หรือผู้มีถิ่นพำนักระยะยาว (Long Term Resident) เช่น นักธุรกิจ และนักเรียน/นักศึกษา และเดินทางออกจากญี่ปุ่นก่อนวันที่ 2 เม.ย.63 สามารถเดินทางกลับเข้าญี่ปุ่นได้ ตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค.63 เป็นต้นไป

 

Xuebao

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Next Post

Analogue Pocket เครื่องเล่นเกมเก่าขนาดพกพา เตรียมวางจำหน่ายภายในปี 2021

อังคาร ส.ค. 4 , 2020
  แม้โลกจะหมุนเดินหน้าไปขนาดไหน แต่ก็ยังมีหลา […]